5.3.11

first note

Pierwszy wpis, postaram się byś konsekwentny co do dodawania postów. Będę pisał o tym co ubarwia moje życie, o tym co lubię robić czyli fotografia, kulinaria, zakupy, motoryzacja, a przede wszystkim będę zamieszczał sporo informacji o Australii. 
Translation: The first entry, I will try in order to consistent as for adding fasts. I will be writing about what my life is colouring, about what I like to do that is photography, food, shopping, motorization, and above all I will be placing quite a lot of information about Australia. 


"Wszystko ucieka gdzieś
 Wszystko krąży gdzieś i zanika
 Zwykle gubiąc swój sens
 Zwykle z tego nic nie wynika
 A ja to wszystko mam gdzieś"
witam .2 komentarze: